Ayrancı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Ayrancı Ziraat Odası > Ürün Maliyeti

Ürün Maliyeti

2012 Yılı Buğday Üretim Maliyeti Hesaplaması  

Masraf Unsurları Dekar Başına Giderler (TL)
Tarla Kirası (Ortalama) 150
İlk Sürme 20
İkileme 20
Üçlemenin Yerine (Çizel Çapalama) 15
Diskaro ve kürüm 20
Merdane 5
Tohum Bedeli 10
Ekim 5
Gübre Bedeli ve İşçiliği 130
Birinci Çapa ve Tekleme 35
İkinci Çapa 25
İlaçlama (Toplam) 30
Sulama + Su Bedeli + Yakıt 90
Söküm ve Baş Kesme (Tonu 12TLx8) 96
Nakliye (Tonu 15TLx8) 120
Diğer Masraflar ve Amortisman 30
 
Masraflar Toplamı 801 TL
Ortalama Dekara Verim (kg)                                        350 KG
 
Kg Başına Ortalama Maliyet 2,29 TL